قالب وردپرس افزونه وردپرس
صفحه اصلی / رشته کامپیوتر / نمونه مسائل سی شارپ

نمونه مسائل سی شارپ

۲۶ نمونه از مسائل سی شارپ با راه حل آن ارائه میگردد  جهت دانلود کلیک کنید .

 • از عدد ۱۰۰ تا ۲ را نزولی روی مونیتور چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت از ورودی دریافت کند و مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟
 •        برنامهای بنویسید که طول و عرض مستطیل را از ورودی دریافت کند، سپس مساحت و محیط آن را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.
 • برنامهای بنویسید که سه عدد b ،a و c را از ورودی دریافت کند و معین کند که با این سه عدد میتوان یک مثلث ساخت یا خیر؟ توضیح: سه ضلع در صورتی میتوانند تشکیل مثلث دهند که مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگتر باشد .

به عنوان مثال سه عدد ۳، ۵، ۱۰ نمیتوانند اضلاع یک مثلث باشند زیرا رابطه زیر برقرار نیست:

 ۳+۵>10

 • فرض کنید در روز R ام از ماه شماره M هستیم. برنامهای بنویسید که R و M را سوال و معین کند در چندمین روز سال هستیم) .R و M اعداد صحیح هستند(
 • برنامهای بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد.

توضیح: اََسکی (ASCII) مخفف American Standard Code for Information Interchange  یک رمز نگاری نویسه (Character Encoding) بر اساس الفبای انگلیسی است. کدهای اسکی در کامپیوترها، وسایل ارتباطی و هر وسیله دیگری که با متن سروکار دارد، برای نمایش متون استفاده میشوند.

 • از ۱۰۰ تا ۲ بصورت نزولی در خروجی نمایش می دهد.
 • برنامهای بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت کند سپس بزرگترین آنها را پیدا و در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که اعداد ۲۰ تا ۵۰ را به صورت معکوس در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت کند، تعداد اعداد زوج و فرد را شمارش و در خروجی نمایش دهد.
 • برنامهای بنویسید که مجموع اعداد ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه و در خروجی نمایش دهد؟
 • برنامهای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند، سپس مجموع مضارب ۵ کمتر از n را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.
 • برنامهای بنویسید که زمان را بر حسب ثانیه از ورودی دریافت کند و معین کند چند ساعت، چند دقیقه و چند ثانیه است؟
 • اعداد زوج دو رقمی را یکی یکی محاسبه و در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را به عنوان ورودی دریافت کند و اعداد فرد کوچکتر یا مساوی عدد n را محاسبه و چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را از ورودی دریافت و مقسومعلیههای آن را در خروجی چاپ کند.
 • n را از ورودی دریافت کند و سپس مجموع مقسوم علیههای و تعداد مقسوم علیه های عدد n را در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت و معین کند این عدد تام است یا نیست؟ توضیح: عدد طبیعی n را تام یا کامل میگوییم هر گاه مجموع مقسومعلیههای کوچکتر از عدد n، با خود عدد n برابر باشد. به عنوان مثال عدد ۶ تام است.

۶={۱, ۲, ۳, ۶}

۶=۱+۲+۳

 • n را گرفته معین کند اول هست یا نیست؟

توضیح: عددی اول است که به جز یک و خودش بر عددی دیگر بخشپذیر نباشد. مثلاً اعداد ۳، ۵، ۷ و ۱۳ اعدادی اول هستند.

 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند. توضیح: فاکتوریل یک عدد از رابطه زیر بدست میآید.

n!= n*(n-1)*(n-2)* … *۲*۱

۶!=۶*۵*۴*۳*۲*۱=۷۲۰

 • N را از ورودی دریافت و تعداد ارقام و نیز مجموع ارقام آن را

محاسبه و چاپ کند.

 • برنامهای بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت M و N را دریافت و بزرگترین مقسومعلیه مشترک آنها را محاسبه و چاپ کند.
 • عددی از ورودی دریافت کند، صفرهای عدد را حذف نموده و حاصل را درخروجی چاپ کند. توضیح: مثلاٌ اگر عدد ۱۰۲۰۵۴ از ورودی دریافت شود در خروجی عدد ۱۲۵۴ چاپ شود.

برنامهای بنویسید که عدد n را دریافت کند سپس مقلوب آن را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

 • توضیح: مقلوب یک عدد از برعکس کردن آن عدد بدست میآید، مثلا اگر ۳۶۹ از ورودی دریافت شود مقلوب آن ۹۶۳ باید در خروجی چاپ شود.

 

 • x و nرا از ورودی دریافت کند، سپس حاصل x به توانn  را محاسبه و درخروجی چاپ کند.

 

 • برنامهای بنویسید که کلیه اعداد دو رقمی را که از ارقام فرد تشکیل شدهاند را در خروجی چاپ کند.

 

 • برنامهای بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامشان بخشپذیرند را زیر هم نمایش دهد.

 

شاید براتون جالب باشه

نمونه فایل اکسل

به جرات می توان گفت نرم افزار اکسل بعد از برنامه word پرکاربرد ترین برنامه …

حل کامل مسائل کتابهای سال دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه

حل کامل فعالیت کارگاهی ، کنجکاوی ، پژوهش و فعالیت در منزل کتاب های سال …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *