قالب وردپرس افزونه وردپرس

حل کامل صفحه ۷۰ تا ۱۰۴پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

3,900 تومان

توجه »
مطالب موجود در این فایل  مربوط به کتاب سال ۹۶-۹۷ می باشد که با کتاب سال جدید تفاوتهای دارد مثل (جابجایی صفحات ، حذفیات و …) ولی در کل بخش زیادی از آنرا پوشش داده و برای شما مفید خواهد بود .

توضیحات

حل کامل فعالیت کارگاهی ، کنجکاوی و تمرین  صفحه ۷۰ تا ۱۰۴ – پودمان دوم – کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب