قالب وردپرس افزونه وردپرس

حل کامل پودمان دوم کتاب دانش فنی تخصصی کلاس دوازدهم

3,900 تومان

حل کامل پودمان دوم کتاب دانش فنی تخصصی کلاس دوازدهم

رشته شبکه و نرم افزار

تا پایان صفحه ۴۸ کتاب

توضیحات

حل کامل پودمان دوم کتاب دانش فنی تخصصی کلاس دوازدهم

تحلیل امنیت در فاوا

رشته شبکه و نرم افزار

تا پایان صفحه ۴۸ کتاب